Missie en visie

Missie

Teams-met-vuur is een organisatie die zich met passie en kennis richt op het (her)ontdekken en vergroten van de innerlijke kracht en potentie van mensen in organisaties.

Visie

Het vertrekpunt is ‘eigen regie’ en ‘verantwoordelijkheid nemen'. Dit geldt voor zowel het persoonlijke als het werkzame leven.

Hiertoe bieden we verschillende workshops aan die onze missie ondersteunen. Deze workshops kunnen eigenstandig of als onderdeel van een (andere) training ingezet worden.

We maken iedere workshop op maat, afhankelijk van de samenstelling van de groep en het doel van het team of de organisatie. Daarbij streven we er naar de bijzondere ervaring van het vuurlopen mee te geven.